Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
A+
Telefon Warszawa19115 BIP MPO
A+ Telefon Warszawa19115 BIP
Powrót do mediów Powrót
2017-05-10

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. (MPO) podda analizie nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Postępowania administracyjne nie wpłyną na jakość usług świadczonych na rzecz Warszawiaków.
MPO złoży wniosek o pisemne uzasadnienie orzeczenia, które WSA wydał 9 maja br., w sprawie decyzji o bezpiecznym zamknięciu instalacji MBP w Radiowie. Zgodnie z wcześniejszymi planami instalacja MBP przestanie definitywnie funkcjonować już za 1,5 roku tj. z dniem 31 grudnia 2018 r. Bez względu na wynik toczących się postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, usługi na rzecz mieszkańców Stolicy będą świadczone przez MPO terminowo i na najwyższym poziomie.  

9 maja 2017 r. WSA oddalił skargę MPO na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ), który wstrzymał użytkowanie instalacji MBP w Radiowie. Składając skargę do WSA Spółka podnosiła m.in. brak winy MPO w nieuzyskaniu pozwolenia zintegrowanego w odpowiednim terminie (przewlekłość postępowania Marszałka) oraz błędy proceduralne związane z nieuznaniem przez organ II instancji tj. GIOŚ, postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia zintegrowanego prowadzonego przez Marszałka. Powyższą argumentację MPO podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 4 kwietnia 2017 roku, który stwierdził, że nie było podstaw do wydania decyzji o zamknięciu instalacji MBP w Radiowie.
Wspomniany wyrok  WSA z 9 maja br. jest nieprawomocny. Spółka wystąpi z wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem, MPO rozważy skorzystanie z przysługującego mu prawa do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).
Mając na względzie dotychczasowe  decyzje, zarówno Marszałka, jak też Ministra Środowiska, które w głębokim przekonaniu MPO pozbawione są merytorycznych podstaw, Spółka w dniu 9 maja 2017 r., złożyła skargę do WSA na decyzję Ministra Środowiska utrzymującą w mocy decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego odmawiającą udzielenia pozwolenia zintegrowanego. Wskazać należy, że większość instalacji w regionie nie posiada ostatecznych pozwoleń zintegrowanych, a te, które je posiadają nie mają możliwości zagospodarowania całego strumienia odpadów wytwarzanych w Warszawie. Marszałek Województwa pomimo odmowy udzielenia pozwolenia zintegrowanego MPO wskazał w treści Planu gospodarki  odpadami dla województwa mazowieckiego 2022, że instalacja MPO jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości przetwarzania odpadów.
Instalacja MBP w Radiowie jest dziś obiektem o strategicznym znaczeniu, potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w Warszawie. MPO obsługuje 10 warszawskich dzielnic i ok. 1 mln mieszkańców Stolicy. Zarząd MPO, mając świadomość uciążliwości związanych z funkcjonowaniem tego typu instalacji, podjął szereg działań inwestycyjnych, mających na celu złagodzenie wpływu instalacji na życie okolicznych mieszkańców i środowisko naturalne. Mając na względzie także głosy i dobro okolicznych mieszkańców Spółka zleciła również szereg niezależnych badań, które wykluczyły zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Wielokrotne kontrole i inspekcje organów do tego powołanych nie wykazały nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji.
Składowisko Radiowo, funkcjonujące od 60 lat zostało zamknięte z końcem 2016 r. Czas zamknięcia instalacji MBP w Radiowie, również zbliża się nieuchronnie. MPO jest w trakcie rozbudowy (prawomocne pozwolenie na budowę już jest, niebawem wszczęta zostanie procedura przetargowa na wykonawcę ) zakładu do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych na warszawskim Targówku. Obiekt ma zostać całkowicie zmodernizowany w 2019/2020 roku, co oznacza, że już za trzy lata przejmie on całkowicie strumień odpadów, trafiający dziś do instalacji MBP w Radiowie. Problem śmieci i uciążliwości zniknie bezpowrotnie.
W okresie przejściowym, tj. od zamknięcia instalacji MBP w Radiowie do rozruchu zmodernizowanej Spalarni odpady komunalne dotychczas zagospodarowywane w Radiowie trafią do innych instalacji wyłonionych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

MPO, firma od 90-ciu lat obecna na stołecznym rynku, opiera działania wyłącznie na przesłankach merytorycznych, funkcjonując przy tym w zgodzie i z literą obowiązującego w Polsce prawa. Zarząd MPO jest przygotowany na różne scenariusze, również te, o wcześniejszym niż pierwotnie planowano, zamknięciu instalacji MBP w Radiowie. Celem nadrzędnym działań Przedsiębiorstwa pozostaje jednak przede wszystkim obsługa mieszańców Warszawy na niezmienionym, wysokim poziomie, bez względu na rodzaj toczących się sporów administracyjnych czy ich ostateczny  wynik.

Zobacz również:
Aktualność nr1
2024-06-18
"Lato w Mieście" 2024 z MPO
Zobacz więcej - aktualność nr1Aktualność nr2
2024-06-10
Plenerowe warsztaty edukacyjne
Zobacz więcej - aktualność nr2Aktualność nr3
2024-06-05
Zaproszenia do składania ofert - odpady i surowce wtórn...
Zobacz więcej - aktualność nr3Zobacz wszystkieGrafika - liście


Kontakt
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161

tel. 22 3910 100
e-mail: E-mail mpo@mpo.com.pl

NIP: 5272391342
REGON: 015314451
BDO: 000013153

IODO: E-mail iodo@mpo.com.pl Grzegorz Szajerka
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122 Kapitał zakładowy Spółki: 292 808 000 PLN
© 2024 MPO