Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
A+
Telefon Warszawa19115 BIP MPO
A+ Telefon Warszawa19115 BIP
Powrót do mediów Powrót
2016-01-22

Mediacje środowiskowe, o których mowa w zaproszeniu na spotkanie mediacyjne nie są elementem konsultacji społecznych związanych z wydaniem decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowane dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie. Stanowią one jedynie próbę rozwiązania szerokiego konfliktu społecznego, poprzez informację nt. programu wdrażania planu naprawczego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. oraz nawiązanie bezpośredniego dialogu ze społecznością lokalną. Przewidujemy organizację cyklicznych spotkań ze specjalistami w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz mediacji środowiskowych.

Kluczowym celem mediacji środowiskowych jest rozpoczęcie alternatywnego procesu mającego na celu stopniowe doprowadzenie do ograniczenia, a docelowo rozwiązania sporu społeczno-środowiskowego i doprowadzenia do ograniczenia potencjalnego odziaływania na środowisko, poprzez skuteczne wdrożenie dostępnych rozwiązań technologicznych, zgodnie z harmonogramem inwestycji MPO dla Zakładu na Radiowie. Przedmiotowe mediacje mają charakter dobrowolnego udziału zainteresowanych Stron, aby docelowo osiągnąć porozumienie w celu stopniowego ograniczenia sporu środowiskowego, korzystając z pomocy doświadczonych mediatorów.

Należy podkreślić, iż eko-mediacje, określane również mediacjami środowiskowymi lub ekologicznymi są narzędziem, które w ostatnich latach nabiera na znaczeniu. Mają one na celu wypracowanie akceptowalnego przez zainteresowane strony rozwiązania prośrodowiskowego z poszanowaniem zasady trwałego zrównoważonego rozwoju. Koncentrują się na rozwiązywaniu konfliktów ekologicznych wyodrębnionych z konfliktów społecznych ze względu na przedmiot sprzeczności pomiędzy interesariuszami, którym jest środowisko naturalne w szerokim znaczeniu.

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż proces mediacji środowiskowych jako narzędzie rozwiązywania sporu społeczno-środowiskowego nie wynika z obowiązku i nie ma podstawy prawnej, nie ma także bezpośredniego wpływu na postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego. Udział w procesie jest dobrowolny.

Zobacz również:
Aktualność nr1
2024-06-18
"Lato w Mieście" 2024 z MPO
Zobacz więcej - aktualność nr1Aktualność nr2
2024-06-10
Plenerowe warsztaty edukacyjne
Zobacz więcej - aktualność nr2Aktualność nr3
2024-06-05
Zaproszenia do składania ofert - odpady i surowce wtórn...
Zobacz więcej - aktualność nr3Zobacz wszystkieGrafika - liście


Kontakt
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161

tel. 22 3910 100
e-mail: E-mail mpo@mpo.com.pl

NIP: 5272391342
REGON: 015314451
BDO: 000013153

IODO: E-mail iodo@mpo.com.pl Grzegorz Szajerka
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122 Kapitał zakładowy Spółki: 292 808 000 PLN
© 2024 MPO